• image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • 1.png
 • 2.png

Tidigare projekt & anställningar

Världskulturmuseet med säte i Göteborg. Ledning av runda-bordssamtal med alla anställda efter omorganisation och besparingar. Deltagare var ledning och personal från Världskulturmuseet i Göteborg, Etnografiska museet, Medeltidsmuseet och Östasiatiska museet alla i Stockholm.

Anställning vid Naturhistoriska riksmuseet som marknads-, informations- och kommunikationschef med press-och sponsoransvar. Medlem i ledningsgruppen. Under denna period fördubblade museet sina besökarsiffror till 855 000, och detta utan fri entré! Sponsorsamarbeten till mångmiljonbelopp (åttasiffriga) var också Adenskogs förtjänst. Under 3 år ordförande i Stockholms museiinformatörerers förening, SMI och dess representant i museichefskollegiet. Mentor hos Verva.
 • Konsult-VD, BCP-Biotechnics, Helsingborg. Nystart.
 • Konsult-VD, Kontorsutveckling i Lund. Försäljning
 • Konsult-VD, Arbetarbladet, Gävle.Omorganisation
 • Konsult-VD, Östra Småland/Nyheterna/Kronobergaren, Kalmar/Oskarshamn/Växjö. Omstrukturering
 • Konsult-VD, Sydöstra Sveriges Dagblad, Karlskrona, omorganisation & tabloidformat
 • Konsult-VD, tidningen Arbetet i Malmö, divisionalisering & rationallisering
 • Koncernchef & VD, Tidnings AB Allehanda Syd, Fusionering av Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda och Fastighets AB Allehanda Syd. Ny gemensam pressinvestering och ny gemensam organisation.
 • Produkt- och marknadsansvarig för cateringsortiment, Nestlé/Findus AB, Bjuv. Anställning
 • Export- &  areamanager, Tecator AB i Höganäs. Anställning. Db till Pernovo/Perstorp AB
 • Marknadsassistent/stipendiat, Handelssekreterarkontoret/Svenska ambassaden, London
 • Konstruktör & projektplanerare, AB Bahco Ventilation, Enköping, anställning. Föredragande i ledningsgruppen (som 23-åring)

Göran Adenskog har suttit i ett 15-tal styrelser bland annat i Tidningarnas Arbetsgivareförening, Stockholm.