• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • 1.png
  • 2.png

Göran Adenskog, civilekonom, ingenjör och grundare av A-Management. (Foto Staffan Waerndt)

Miljoner broar.

De isolerade öarna har för länge sedan försvunnit. Till varje företag och organisation, stort som litet, går miljoner broar. Som leder till nya möten, dialoger och intryck. Och som gör att världen snurrar. Lågkonjunkturen till trots. Det är nu dags att rusta inför en hållbar och långsiktig utveckling!

Kraven på företagen och organisationerna är stora. Man ska kunna sätta sig in i underliggande strömningar,mekanismer och rörelser. Och inte minst vara insatta i de stora ödesfrågorna, som till exempel klimatfrågan. Finanskrisen är direkt kopplad till klimatkrisen och den accelererande ledarskapskrisen.

"Detta är viktiga utgångspunkter", säger Göran Adenskog, "i  mina uppdrag, som syftar till att ge stöd vid t.ex. framtagning av affärs- eller verksamhets-idé, vision, strategi, värdegrund, omprofilering, kommunikations- och marknadsplanering."

"Och", fortsätter han, "just klimatfrågan är en fråga som jag och mitt företag är speciellt intresserat av. Hur kan våra uppdragsgivare verka mot bakgrund av den utveckling vi ser? Och inte att förglömma hur kan man dra sitt strå till stacken för en bättre värld? Framtiden kräver, om vi ska komma till rätta med kriserna, en ny typ av ledare med delvis andra värderingar, kompetenser och visioner. Extra inspirerande är det för A-Management om detta är variabler som ingår i uppdraget."

Ofta handlar det om att ta fram lösningar på komplexa organisations-, affärs- och kommunikationsproblem. I stora projekt kopplar vi gärna samman nätverk med kompletterande specialister och konsulter.

Göran Adenskog har också stor erfarenhet av att gå in som konsult-VD i större struktur- och rationaliseringsprojekt. Adenskog har suttit i ett 15-tal styrelser.

"A-Management´s  specialitet är
komplexa verksamhetsutmaningar…"

…det vill säga med många variabler att ta hänsyn till. Och där det sällan räcker med att putsa på en  gammal lösning. I stället handlar det om att tänka i nya banor.

En utmaning i utmaningen är inte sällan att man bedömer att det dels måste till omedelbar handling, dels att man behöver stanna upp och reflektera…

Många organisationsproblem bottnar oftast i att människor reser murar istället för att bygga broar!